Menu Forsiden Om Nils Hartmann Romaner for børn Historie Rim og remser Hartmann & Karrebæk Børns rettigheder Andre bøger Kontakt   Børns rettigheder

Børnekonventionen, FNs konvention om Barnets Rettigheder, blev vedtaget på FNs generalforsamling i New York den 20. november 1989. I dag er den ratificeret - godkendt - af næsten alle verdens lande. Kun to stater mangler at skrive under: USA og Somalia.

Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år. Den siger bl.a., at alle børn har ret til livet, til at udvikle sig og blive beskyttet bedst muligt.    Konventionen består af 54 artikler, som kan deles op i fire grupper af rettigheder:
1: børns grundlæggende rettigheder (fx retten til mad, sundhed, tøj og et sted at bo).
2: børns ret til udvikling (fx retten til at gå i skole, fritid, leg og information).
3: børns ret til beskyttelse (mod fx krig, vold, misbrug, hårdt arbejde og seksuel udnyttelse).
4: børns ret til medbestemmelse (fx retten til medbestemmelse, deltagelse i foreninger og ytringsfrihed).

Jeg har skrevet flere bøger om børns rettigheder. Her er nogle af de nyeste:

Konventionen om børns rettighederKonventionen om Barnets Rettigheder
Bogen blev udgivet af Dansk UNICEF Komite og Socialministeriet i 1991. Den indeholder historien om, hvordan Børnekonventionen blev til, hele teksten til Konventionen om Barnets Rettigheder, en lettere udgave for børn, en gennemgang af Konventions-teksten og dens forhold til dansk ret og Verdenserklæringen om børns overlevelse, beskyttelse og udvikling med tilhørende handlingsplan. Bogen er skrevet for voksne.

Verdens børn i 50 årVerdens børn i 50 år
Bogen blev udgivet i 1995 i anledning af UNICEF, FNs børnefonds, 50 års jubilæum. Det er en bog for store børn og voksne om UNICEFs historie årti for årti. Du kan læse om krigens børn (efter 2. Verdenskrig), om kampen mod de store folkesygdomme (1950-60), om udviklingstiåret (1960-70), om sundhedsarbejde og alternativ undervisning (1970-80), om tilblivelsen af Børnekonventionen (1980-90). Bogens sidste afsnit fortæller især om børn i krig i 1990'erne, om børnesoldater, landminer og om de problemer, som mange piger og kvinder slås med i ulandene.

Kloden kalder
Bogen blev udgivet i 1994 af Danmarks Radio til tv-serien EXIT. Den handler om verdens børn og deres rettigheder. Der er afsnit om børn og miljø, om børn, der må klare sig selv (gadebørn), om børnearbejde, om børn som flygtninge og om børn i krig. Bogen lægger op til, at du selv må gøre noget, hvis verdens børn skal have sikret deres rettigheder.

Børn starter ingen krigBørn starter ingen krig
Bogen blev udgivet i 1997 i serien Global. Det er en debat- og aktivitetsbog, hvor du kan møde børn og unge, som lever i områder, hvor der er krig og konflikter. Bogen forsøger at give svar på nogle af disse spørgsmål: Hvorfor bliver der krig? Hvor findes der børnesoldater? Hvorfor gik det galt i Jugoslavien, Nordirland, Rwanda og Tjetenien? Hvad er grunden til, at der ikke bliver fred i Mellemøsten? Hvorfor er landminer ikke forbudt? Hvad er krigstraumer hos børn? Hvordan skaber man fred? Du kan læse om UNICEFs Anti-krigsdagsorden og møde den store fredsforkæmper Gandhi.

www.unicef.dk

 

    Forsiden - Om Nils Hartmann - Romaner for børn - Historie
Rim og remser - Hartmann og Karrebæk - Børns rettigheder
Andre bøger - Kontakt

Sidst opdateret den 9. august 2004
Denne side ligger på www.nilshartmann.dk